Aggarön i Mälaren

Aggarön idag inget fast boende men sommarboende

Öns storlek 2200 meter X 1200 meter

Beläget i Västmanlands län 35 minuter från Västerås hamn vid (15 knop)

Bättre en bagge i handen än två i idoljuryn

Skadat trä av viss hårdhänt bagge

Stinksvamp även kallad liksvamp

Återresa till fastlandet