Skogsbranden i Västmanlad 2014 ett år senare

Norr om Ängelsberg mot sjön Snyten