Lancashiresmedjan i Ramnäs 1840 till 1964

Tackjärnet skall färskas så det blir smidbart

Lancashirehärden

Den färdiga smältan slogs ihop under hammaren

Järnklump i natura