Strömsholm fälttävlan 2011-06-03

banan är 3200 meter med 24 hinder