Stämplar med hyttan i sitt ortsnamn

Slitet vid milan mättade smältugnar

och fattiga torparbarn.