Vem var Nancy Hanks?

Poet Rosemary Benet skrev föjande dikt med titel "Nancy Hanks"

Julius Silberger skrev "ett svar till Nancy Hanks"

.

.

.