Småspararnas Riksförbund

tidigare års kallelse till årsmöte

förening med årsavgift baserad på föregånde års livsföring

Styrelsen i SSRF förbereder fisketur

Systerorganisationen i Alaska

vill ha information om kommande EU val.

Kontakter med småsparare i Peru

Vid sammankomsten i oktober 2010 var SSRF guldreserver i fonderade papper 427,5 kg

mötesdeltagarna fick gissa fondernas storlek i slutet av april 2011

Föreningen har kommit över några träningsmetoder som fungerade 1936

Jesse Owens vinnare OS 1936, 4 guld i 100m, 200m , längd och 4x100 stafett

Guldreserven har ökat med 4.2 kg och är nu i juni 2011 431,7 kg

Vi har fått en inträdesansökan från Kina