Träsnidare Folke Karlsson

Fanthyttans egen Döderhultare

Tage Erlander såväl som Krusse och Churchill