Tranor vid Hornborgasjön 2012

Tranorna har övervintrat i Spanien.

Senaste dagsetappen var från norra Tyskland.

En vingbredd på 2,5 meter